Om oss

gaarden-i-vinterdrakt

ASB Regnskap og Kontor AS hadde sin spede start som enkeltpersonforetak i 1996 – da i Oslo og med selskapsnavnet Anne S. Bjørgo's Regnskaps- og Kontorassistanse. Av tjenester som ble tilbudt kan nevnes bistand til brosjyremateriell og sekretærtjenester i tillegg til regnskapsføring. I august ble navnet på virksomheten endret til ASB Regnskap og Kontor, og virksomheten flyttet til Midtre Bjørgo Gård i Valdres. Virksomheten dreide seg etter hvert mer over mot regnskap og økonomi, og Anne Svenkerud Bjørgo ble autorisert regnskapsfører 15. mai 2000. Samme år ble også underenheten Midtre Bjørgo Gård (senere Valdres-Stallen) etablert under samme enkeltpersonforetak. Her var det ponni-oppdrett og rideskole samt gårdsdrift og fôrproduksjon som stod i sentrum.