10.08.2015

Skattekalender for næringsdrivende

Frister hos Skatteetaten

Kalenderen inneholder alle offentlige frister du som næringsdrivende og vi som regnskapskontor må forholde oss til. Fristene vises pr måned.